ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН ГАЗАР
ХОЛБОО БАРИХ УТАС
Сүхбаатар сум:
- 7036101
- 7036105
- 70362255
- 96360105
Мандал сум :
- 70367101
Сайхан сум :
- 70368101
Баянгол сум :
- 70369101
 
 
 ЦАХИМ ШУУДАНГЫН ХАЯГ

emer.selenge@yahoo.com
selengebayngol@yahoo.com
khutul_101@yahoo.com
mandal_19@yahoo.com

Фото мэдээ